Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta'.

Date: Mon, 08 Jan 2018 19:32:56 +0100
Subject: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
From: Ivana Slavenski <[email protected]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Osijek" <[email protected]>

Za: Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Osijek

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi Pravilnik, odnosno odgovarajući akt kojim se uređuje
organizacija i sistematizacija radnih mjesta .

Tražene informacije dostavite elektronskim putem odgovorom (reply)
na ovu adresu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[email protected]

Je li [email protected] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Uprava za ceste Osječko-baranjske
županije, Osijek? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_request/new?body=uprava_za_ceste_osjecko_baranjske_zupanije_osijek

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guidance-for-authorities

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------