Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Troškovnik Okvirnog sporazuma za nabavu javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge mobilne telefonije (VPN), usluge pristupa internetu i usluge prijenosa podataka OS-2012'.