Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'akumulacije Samarica i akumulacije Miletinac'.