Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Registar Farmi'.02
Željana Ivanuš
Pošiljatelj:
ANITA  PETROVIĆ  <ppi +[e-mail adresa]
Poslano:
14.  prosinca  2018.  16:01 
Primatelj:
Željana  Ivanuš 
Predmet:
Registar Farmi
Za:  Ministarstvo  poljoprivrede, ZagrebPostovani,
Molim vas dostavu sadržaja  registra farmi  kojeg sukladno  Pravilnik 
o sadržaju, obliku  i  načinu  registracije farmi (NN  96/2015) 
održava 
HPA.
Podrazumijeva se da  osobni  podaci odnosno bilo koji drugi zakonom 
zaštićeni  podaci  nisu traženi  u ovom  zahtjevu za  pristup 
informacijama.
Podrazumijeva se da se  registar stalno  nadopunjuje  i  mijenja. Traže 
se  podaci  koje su dostupni  u  registru  u trenutku obrade zahtjeva.
Molim dostavu traženih  podataka  u elektronskom obliku  kao 
REPUBLIKA HRVATSKA
najekonomicnijem  načinu odgovora te  u otvorenom  obliku  koji 
525  -  M in istarstvo   p o ljo p rivrede
omogućuje ponovnu  uporabu. Svrha zahtjeva je  nekomercijalna.
Zagreb,  ul.  grada  Vukovara  78
S poštovanjem,
Primljeno
17.12.2018
Nasifikaciiska  oznaka
UstrojstvenajedMca
UP/l-008-02/18-01 /fig
S poštovanjem,
Urudžbeni  broj
15-18-1
ANITA PETROVIĆ
P/7677177
U  roku  15 dana tijelo javne vlasti mora  donijeti odluku o zahtjevu. 
Taj se  rok može  produžiti za  dodatnih  15 dana a  o tome treba 
obavijestiti  podnositelja  zahtjeva  u roku 8 dana od  predaje 
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili  nerazumljiv, tijelo javne 
vlasti treba  pozvati  podnositelja  da ga  ispravi  u  roku 5 dana.
Molimo  koristite ovu adresu e-pošte za  sve odgovore  na  ovaj 
zahtjev:
ppi+request-6672-5cbdcded(5)imamopravoznati.org
Je  li željana.ivanus(5)mps.hr pogrešna  adresa  za  pristup 
informacijama  zahtjeve za  Ministarstvo  poljoprivrede, Zagreb? Ako 
da,  molimo kontaktirajte  nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change  request/new?bodv=mps
Izjava o odricanju odgovornosti: Ova  poruka  i svaki odgovor bit će 
objavljen  na  Internetu.  Naša  politika zaštite  privatnosti  i 
autorskih  prava
http://imamopravoznati.org/help/officers
Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija,  pročitajte 
posljednje savjete  Povjerenika  za  informiranje:
lhttp://imamopravoznati.org/help/ico-guidance-for-authorities
Ukoliko Vam je,  kao službeniku za  pravo  na  pristup informacijama, 
ova  usluga  korisna,  molimo Vas da  na stranicama Vašeg tijela javne 
vlasti posvećenim  pravu  na  pristup informacijama  postavite 
poveznicu do  nas.
2