Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Objave ugovora o javnoj nabavi iz EOJN'.