Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Objave ugovora o javnoj nabavi iz EOJN'.