Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Podzakonska regulativa prava na priziv savjesti u medicini'.


■_■_■ 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
KLASA: 022-03/15-08/44 
URBROJ: 50302/28-15-2 
Zagreb, 10. rujna 2015. godine 

URED ZA RAVNOPRAVNOST 
SPOLOVA 
gđa Irena Sarta, službenica za 
informiranje 

Predmet: pravo na pristup informacijama; 
- dostavlja se 
Poštovana gospođo Sarta, 
u privitku Vam, sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku 
(Narodne novine, broj 47/2009.), na daljnje mjerodavno postupanje, dostavljamo zahtjev za 
ostvarivanje prava na pristup informacijama, korisnice doc. dr. se. Gorjane Gjurić, kojeg smo 
zaprimili 8. rujna 2015. godine, elektroničkom poštom, a naslovljen je na službenicu za 
informiranje Ureda za ravnopravnost spolova. 
S poštovanjem, 
Službenica za inforihiranje Vlade RH 
Ida Ćosić 
Privitak: kao u tekstu 
O tome obavijest: 
Inicijativa liječnika/liječnica za reguliranje prava 
na priziv savjesti u medicini 
doc. dr. se. Gorjana Gjurić 
e-mail: [ZPPI #681 email]