Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš za vjetroelektrane ZD2P, ZD3P, Boraja II i Opor'.