Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Lokacijske dozvole za vjetroelektrane ZD2P, ZD3P, Boraja II i Opor'.