Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u sporovima radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu'.