Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša'.


 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u Virovitici 
Virovitica, Tomaša Masaryka 8 
 
     Službenica za informiranje 
 Su i-9/2019 od 23. rujna 2019. 
 
UDRUGA BIOM 
 
Predmet:  Dostava  podataka  temeljem  Zahtjeva  za  pristup  informacijama  koji  je 
zaprimljen 19. rujna 2019. 
 
 
Poštovani,  
na  temelju  Zahtjeva  za  pristup  informacijama  koji  je  zaprimljen  u  ovom  sudu  19.  rujna 
2019., izvješćujem Vas da su u Općinskom sudu u Virovitici u razdoblju od 2013. do danas 
donesene  pravomoćne  odluke  u  28  predmeta,  a  vezano  za  počinjenje  kaznenih  djela  protiv 
okoliša (Glava XX. Kaznenog zakona). 
 
U  odnosu  na  dio  vašeg  zahtjeva  za  dostavom  anonimiziranih  sudskih  odluka  iz 
navedenih  predmeta,  izvješćujem  Vas  da  obveza  anonimiziranja  postoji  u  predmetima  u 
kojima  su  počinitelji  kaznenih  djela  maloljetnici  ili  ukoliko  se  odluka  objavljuje  na  portalu 
sudske prakse. 
Slijedom  navedenog,  u  privitku  Vam  dostavljam  popis  predmeta  u  kojima  je  postupak 
vođen zbog počinjenja kaznenih djela protiv okoliša od 2013. do danas te Vas upućujem  na 
pretraživanje odluka putem aplikacije SupraNova. 
 S poštovanjem, 
                                                                                                     
       Službenica za informiranje: 
   Ines Hečimović, viša sud. sav.