Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sponzorski ugovori za predsjedanje Vijećem EU'.