This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine'.


 
 
 
 
Križevci, 02.11.2021. 
Broj: 1480/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MELISA SKENDER 
 
 
 
 
 
          [email protected] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDMET: 
Odgovor na zahtjev za pristup informacijama od 19.10.2021. godine 
                      - dostavlja se; 
 
 
 
Poštovani, 
 
 
Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama dostavljamo tražene informacije: 
 
 
-  u  prilogu  dostavljamo  Ugovor  o  uslugama  informiranja  i  vidljivosti  za  projekt  razvoja 
 
vodnokomunalne  infrastrukture  aglomeracije  Križevce  sklopljen  s  Izvršiteljem  Studio 
 
Redizajn  d.o.o.  iz  2020.  godine    i  Ugovor  o  poslovnoj  suradnji  sklopljen  s  Izvršiteljem 
 
Radio Križevci d.o.o. iz 2020. i 2021. godine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Trgovački sud u Varaždinu: MBS:070157101 l MB: 0483372 l OIB: 48337206587 l Šifra djelatnosti: 3600 l Temeljni kapital: 2.000.000,00  
                                                                        IBAN  HR7923600001102659058 Zagrebačka banka d.d. Zagreb