Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Kongresni centri u Hrvatskoj (otvaranje baze podataka)'.*P/2656346* 
 
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
 
Ministarstvo turizma 
  Prisavlje 14, 10000 Zagreb 
 
KLASA: 008-01/15-02/29 
URBROJ: 529-09-15-3 
Zagreb, 30. listopada 2015.  
 
 
 
Lana Podgoršek  
 
[email protected]   
Predmet:  Vaš  zahtjev  za  ostvarivanje  prava  na  pristup  informacijama  koji  se 
odnosi na: „dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema 
čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u 
Kongresni centri u Hrvatskoj“ Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 
10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni 
objaviti  ovakve  baze  podataka  u  obliku  koji  omogućuje  ponovnu  uporabu  te 
Akcijski  plan  Partnerstva  za  otvorenu  vlast  (https://goo.gl/ZEsGuo)  za  otvaranje 
ovakvih  skupova  podataka  putem  Portala  otvorenih  podataka  data.gov.hr,  mjera 
3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup 
podataka na Portalu otvorenih podataka.“ 
 
- odgovor, daje se  
 
 
Poštovani,  na  ovaj  vam  način  javljam  da  Ministarstvo  turizma  ne  vodi  baze  podataka 
Kongresni centri u Hrvatskoj. 
 
Jedina informacija, za sada, koju sam uspio pronaći jest podatak od 17. 12. 2008. godine 
- dodjela po 500.000 kn za gradnju kongresnih centara gradovima: Zagreb, Opatija, Split 
i Dubrovnik. 
 
 
S poštovanjem,