Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Projekt izgradnje sustava odvodnje Zabok i Zlatar - projektiranje'.