Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Zapisnik sjednice Fakultetskoga vijeća PMF-a (25. studenoga 2021.)'.