Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Financiranje medija u 2021. godini'.

GRAD PULA-POLA
Datum 17.02.2022.
Vrijeme 10:37:09
FORUM 1
52100 Pula
79517841355
Pregled URR po broju računa
od 01.01.2021 do 31.12.2021
za partnera 0669156 UJEDINJENI NAKLADNICI j. d. o.o OIB:69957481613
za odabrane nivoe uključujući i stavke bez nivoa
Za odabrana mjesta troška
Broj računa
Datum
Porez
Knjiga i broj
Nivo
Neto
Iznos
Plaćeno
Stornirano
dobavljača
Računa
Knjiženje Dospijeća
Uplate
Plaćeno
Neplaćeno
Ukupno
Šifra i naziv partnera (dobavljača)
Vrsta rada Kalkulacija
URR 21/0001526
15/D1/1
31.03.2021. 02.04.2021. 15.04.2021. 15.04.2021.
5.600,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
5.600,00
0,00
0669156 UJEDINJENI NAKLADNICI j. d. o.o OIB:69957481613
Usluga izrade video sažetaka za 03/2021
URR 21/0002288
18/D1/1
30.04.2021. 04.05.2021. 15.05.2021. 14.05.2021.
5.600,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
5.600,00
0,00
0669156 UJEDINJENI NAKLADNICI j. d. o.o OIB:69957481613
video sažezak 04/2021
URR 21/0003547
21/D1/1
31.05.2021. 04.06.2021. 15.06.2021. 15.06.2021.
5.600,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
5.600,00
0,00
0669156 UJEDINJENI NAKLADNICI j. d. o.o OIB:69957481613
Usl.izrade video sažetaka za internet.prikaz. za 05/2021
URR 21/0000233
4/D1/1
31.01.2021. 02.02.2021. 15.02.2021. 15.02.2021.
5.600,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
5.600,00
0,00
0669156 UJEDINJENI NAKLADNICI j. d. o.o OIB:69957481613
Usl.izrade video sažetaka za 01/2021
URR 21/0000939
7/D1/1
27.02.2021. 04.03.2021. 15.03.2021. 15.03.2021.
5.600,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
5.600,00
0,00
0669156 UJEDINJENI NAKLADNICI j. d. o.o OIB:69957481613
Usluga izrade video sažetaka za 02/2021
SVEUKUPNO:
28.000,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
LCW192 (2021)
Stranica 1 od 1
*Obrada LC*