Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Mape javnih gara┼ża kojima upravlja Zagrebparking'.


A
B
C
4/4/21
4/4/20
4/4/19
4/4/18
4/4/17
4/4/16
4/4/15
4/4/14
4/4/13
4/4/12
4/4/11
4/4/10
4/4/09
P
4/4/08
-3
3/3/46
NIVO
4/4/07
IZLAZ
4/4/46
4/4/45
4/4/44
4/4/43
4/4/42
4/4/41
4/4/40
4/4/39
4/4/38
4/4/37
4/4/36
4/4/35
4/4/34
4/4/33
4/4/32
4/4/31
4/4/30
4/4/29
4/4/28
4/4/27
4/4/26
4/4/25
4/4/24
4/4/23
4/4/22
E60-C
EI 90
85
90
200
202,5
4/4/06
3/3/45
4/4/05
3/3/44
4/4/04
S1
3/3/38
3/3/37
3/3/36
3/3/35
3/3/34
3/3/33
3/3/32
3/3/31
3/3/30
3/3/29
3/3/28
3/3/27
3/3/26
3/3/25
3/3/24
3/3/23
3/3/22
3/3/21
3/3/20
3/3/19
3/3/18
3/3/17
3/3/16
3/3/15
3/3/14
4/4/03
3/3/43
4/4/02
4/4/01
3/3/42
R-P04
19
NIVO
P
-2
P
4
205
3/3/13
3/3/12
3/3/11
3/3/10
3/3/09
3/3/08
3/3/07
3/3/06
3/3/05
3/3/04
3/3/03
3/3/02
3/3/01
70
4a
S4
3/3/39
3
EI 60
EI260-C-Sm
3/3/41
140
220
D1
3
13x33
14x15
D2
4
4
4
1
70
EI 60
R-P03
205
EI 90
ANJ-03
90
202,5
EI 90
3
EI 60
90
205
6.
3/3/40
KO-2
EI 60
D3
E60-C
95
85
KOMUNIKACIJSKI
2a
200
200
ORMAR-2
4
205
90
70
205
EI 30
11b
90
205
222,5
70
80
78
205
D4
214
2a
1
1
1
LEGENDA:
EI 90
19
19
19
19
90
Automatska naplatna blagajna
202,5
95
90
150
EI 30
210
210
205
90
222,5
2
4
1
1
1
Zonski koncentrator (R-PX)
Detektor vozila sa LED signalizacijom zauzetosti
110
110
P
1
95
205
13
 P
 
NIVO -2
 P
LED zaslon za usmjeravanje
EI 90
DIO
DIO - digitalna ulazno/izlazna jedinica
30
110
12
12
110
EI 120
EI 120
NYM 3x1,5mm2
36
Komunikacija
50
50
29
28
27
21
22
22
22
22
22
22
22
22
31
33
28a
33a
33a
32
35
32
35
32
35
32
35
35a
32
35a
32
35
32
32
26
28
26
F1
Circontrol C-LH4
D1
50
D1
S/FTP cat.7
F.I.L.D. Projekt d.o.o. V. Ravnice 10  HR-10000 Zagreb tel. 01/2988-528   fax. 01/2988-530   mailto: [email protected]  OIB: 38247477481
INVESTITOR:
Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
i nadzora parkirnih mjesta
A
B
C
OIB 85584865987
Z.O.P. 956-SDDB-IZV
BOLNICE  SVETI DUH  -
T.D.
136-NP-PZI
Br. nacrta:
DOGRADNJA DNEVNE BOLNICE S
SURADNIK:
Datum:
8/2019
03
HIDROSTANICE
SURADNIK:
Mjerilo:
1:100
List  1/1