Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Mape javnih gara┼ża kojima upravlja Zagrebparking'.


170.20
1
2
A
3
4
5
B
6
7
8
9
10
11
12
13
s
170.20
s
S2
R 90
E
E
ANJ-06
80
80
80
205
205
205
95
3
213
1
1
3
1
KOMUNIKACIJSKI
ORMAR-0.3.1
4
4
4
80
205
3
KO-0.3.1
4
4
3
1
4
1
1
9.
S1
18
24
D
7
8
9
C
10
11
12
13
D
110
205
6.
8
3
8
90
70
1
205
205
3
4
C
C
70
205
4
70
205
S4
3
EI260-C-Sm
140
220
EI 60
70
205
D1
3
13x33
90
90
14x15
205
3
3
3
D2
205
4
EI 60
B''
70
70
205
205
EI 60
80
202,5
5
3
C'
C'
EI 60
3
80
80
3
205
205
D3
KO-4
KOMUNIKACIJSKI
ORMAR-4
3
2
3
B'
2a
2
3
2
2
3
3
7
7
2
3
3
3
3
19
3
EI 60
165
160
160
210
205
205
6.
1
4
3
3
3
3
3
2
2
3
B
B
3
78
110
214
80
128
205
214
205
3
A'
95
230
1
3
3
78
214
78
214
78
78
214
214
78
214
1
5
5
5
LEGENDA:
78
214
Automatska naplatna blagajna
80
205
80
205
A
A
8
8
8b
8
8
8
8
8
6.
7
F.I.L.D. Projekt d.o.o. V. Ravnice 10  HR-10000 Zagreb tel. 01/2988-528   fax. 01/2988-530   mailto: [email protected]  OIB: 38247477481
INVESTITOR:
Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
OIB 85584865987
Z.O.P. 956-SDDB-IZV
BOLNICE  SVETI DUH  -
T.D.
136-NP-PZI
Br. nacrta:
DOGRADNJA DNEVNE BOLNICE S
SURADNIK:
Datum:
8/2019
05
s
s
HIDROSTANICE
SURADNIK:
Mjerilo:
1:100
List  1/1