Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sastanci s naftnom industrijom i inozemnim stručnjacima'.


 
 
Agencija za ugljikovodike  
Miramarska 24 
10 000 Zagreb 
KLASA: 008-01/16-01/01 
URBROJ: 405-01/2-16-2 
Zagreb, 28.siječnja 2016.  
 
 
Gospodin Duje Prkut 
 
 
Predmet: pravo na pristup informacijama 
-  odgovor, daje se 
Poštovani gospodine Prkut, 
 
nastavno na postavljena pitanja u nastavku slijedi naš odgovor: 
 
S  ciljem  privlačenja  i  poticanja  investicija  u  istraživanje  i  eksploataciju  ugljikovodika  u 
Republici Hrvatskoj, donesen je Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne 
novine,  broj  94/13  i  14/14)  kojim  se  reguliraju  aktivnosti  istraživanja  i  eksploatacije 
ugljikovodika.  Hrvatski Sabor je donio Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 18. 
srpnja  2013.  godine.  Zakonom  o  istraživanju  i  eksploataciji  ugljikovodika  predviđena  je 
Agencija za ugljikovodike te je u konačnici Hrvatski Sabor donio Zakon o osnivanju Agencije 
za ugljikovodike 28. siječnja 2014. godine.  
 
Kao  što  se  može  zaključiti  iz  ranije  navedenog,  Zakon  o  istraživanju  i  eksploataciji 
ugljikovodika je prethodio osnivanju Agencije za ugljikovodike te Agencija nije sudjelovala u 
izradi istog jer u to vrijeme nije niti postojala. 
 
Agencija je službeno započela s radom sredinom veljače 2014. godine kada je upisana u sudski 
registar.  Prva  aktivnost  Agencije  je  bilo  otvaranje  „Data  Room-a“,  sobe  s  geološkim  i 
geofizičkim  podacima  u  koju,  pod  određenim  uvjetima,  mogu  doći  zainteresirane  naftne 
kompanije pregledavati geološke podatke u vlasništvu Republike Hrvatske. Upravo na osnovu 
tih podataka kompanije odlučuju hoće li prisustvovati  javnim nadmetanjima za istraživanje i 
eksploataciju ugljikovodika s obvezujućom ponudom.  
Predstavnici  Agencije  za  ugljikovodike  su  imali  razne  sastanke  sa  zainteresiranim  naftnim 
kompanijama,  što  po  pitanju  dolazaka  naftnih  kompanija  u  „Data  Room“,  a  što  po  pitanju 
informativnih  sastanaka  po  pitanju  regulative  u  Republici  Hrvatskoj  kao  i  samih  javnih 
nadmetanja za vrijeme trajanja javnih nadmetanja.  
 
 
 

Od  trenutka  otvaranja  sobe  s  podacima  (Data  Room)  za  more,  preko  četrdeset  naftnih 
kompanija je pregledalo naše podatke, odnosno posjetilo Agenciju za ugljikovodike. Isto tako, 
sobu s podacima za kopno posjetilo je preko 20 naftnih kompanija.  
 
S  obzirom  da  je  Agencija  za  ugljikovodike,  sukladno  Zakonu  o  istraživanju  i  eksploataciji 
ugljikovodika, operativno tijelo kojemu je glavna zadaća praćenje izvršenja ugovornih obveza 
odabranih investitora po pitanju istraživanja i eksploatacije ugljikovodika za vrijeme trajanja 
istraživanja  i  eksploatacije  ugljikovodika,  ali  i  operativna  podrška  u  provođenju  javnih 
nadmetanja  za  istraživanje  i  eksploataciju  ugljikovodika  s  ciljem  zaštite  interesa  Republike 
Hrvatske, iskoristili smo svaku posjetu kako bismo na što bolji način prezentirali Republiku 
Hrvatsku kao sigurnog i poželjnog partnera za ulaganje te predstavili zakonske okvire unutar 
kojih budući investitori moraju djelovati.  
 
Također, jedna od djelatnosti Agencije je promocija geološkog potencijala Republike Hrvatske, 
stoga  su  predstavnici  Agencije  sudjelovali  i  na  raznim  inozemnim  i  domaćim  stručnim 
skupovima  i  konferencijama  na  kojima  su  prezentirane  mogućnosti  i  prilike  istraživanja  i 
eksploatacije ugljikovodika u Republici Hrvatskoj. Takvih skupova je od osnivanja Agencije 
bilo dvadesetak. 
 
Nadalje, u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, predstavnik Agencije 
je  dio  Vladinog  Stručnog  povjerenstva  za  pripremu  javnih  nadmetanja  te  su  u  skladu  s 
navedenim,  predstavnici  Agencije  su  intenzivno  sudjelovali  u  kreiranju  svih  preduvjeta  za 
objavljivanje  javnog  nadmetanja,  a  koji  su  propisani  Zakonom  o  istraživanju  i  eksploataciji 
ugljikovodika  kao  i  u  evaluaciji  i  odabiru  najboljih  ponuditelja.  Prilikom  pripreme 
dokumentacije  za  javno  nadmetanje  kao  i  prilikom  same  evaluacije  ponuda,  od  strane 
Ministarstva gospodarstva angažirani su strani stručnjaci iz londonske konzultantske kuće IHS 
Global  Limited  koji  se  bave  upravo  takvim  tipom  savjetovanja  i  koji  su  usko  surađivali  sa 
Stručnim  povjerenstvom  prilikom  pripreme  pravila  javnog  nadmetanja  za  istraživanje  i 
eksploataciju ugljikovodika na moru kao i samih pregovora oko potpisivanja Ugovora. 
 
Zaključno, možemo reći da je Agencija u svojih godinu i pol dana rada imala preko pedeset 
sastanaka  s  naftnim  kompanijama,  kao  i  s  inozemnim  i  domaćim  stručnjacima  prilikom 
provođenja javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. 
 
Za sva dodatna pitanja i obrazloženja stojimo na raspolaganju. 
 
S poštovanjem,  
 
 
 
Željka Rukavina 
 
SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE