Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Status projekta Aglomeracija Zabok Faza 2'.