Dopis, Gradsko kupalište u Crikvenici (NASIPAVANJE ili DOHRANA)

Čeka se da Grad Crikvenica odgovori na požurnicu za rješavanje ovog zahtjeva. Po zakonu, Grad Crikvenica je trebao odgovoriti do (detalji)

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Dopis, Gradsko kupalište u Crikvenici (NASIPAVANJE ili DOHRANA)

Gradonačelnik Grada Crikvenice je 20.2.2020. godine na aktualnom satu Gradskog vijeća izjavio da je PGŽ poslala dopis Gradu Crikvenici
u kome traže očitovanje Grada Crikvenice o tome da li se u slučaju Gradskog kupališta u Crikvenici radi o NASIPAVANJU ili DOHRANI plaže.

Molim Vas da mi dostavite:
1.) Dopis PGŽ-a
2.) Odgovor Grada Crikvenice

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Odgovore i eventualno fajlove mi morate davati javno preko:
https://imamopravoznati.org/
Moje pitanje je javno i vaš odgovor mora biti javan.
Ovakav način je jednostavniji za mene i vas.
Znam što sam tražio i znam što sam dobio.

Molim odgovor i fajlove preko:
http://imamopravoznati.org/user/zeljko_s...
S poštovanjem,

Željko Smolčić