Dress code u hrvatskim školama

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola Plaški

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Đurđica Vuković, Osnovna škola Plaški, Plaški

2 privitaka

Osnovna škola Plaški
Poštovani,
Temeljem Vašeg zahtjeva od 18.9.2016.godine  obavještavamo Vas o
slijedećem:
1. Pravila primjerenog ponašanja neposrednih nositelja odgojno obrazovane
djelatnosti uređuju se Etičkim kodeksom neposrednih nositelja odgojno
obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi Plaški.
2. Etičkim kodeksom - članak 23. je propisan način odijevanja učitelja.
3. Etičkim kodeksom nije propisan način odijevanja za učenike
4. U prilogu Vam dostavljamo dokument- Etički kodeks za OŠ Plaški i Odluku
o etičkom povjerenstvu za OŠ Plaški.
Srdačan pozdrav iz Osnovne škole Plaški od tajnice !