Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zdenka Radoš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Zagorski vodovod, Zabok kao dio skupine poslane na 254 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Zagorski vodovod, Zabok

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Zagorski vodovod- Odjel Odnosi s korisnicima, Zagorski vodovod, Zabok

1 privitaka

Poštovani,

nastavno na Vaš upit u svezi kontakt podataka za zaprimanje prigovora
korisnika sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, isti se mogu podnijeti na
sljedeći način:

-          osobno u sjedištu Društva na adresi Ksavera Šandora Gjalskog 1,
49210 Zabok

-          putem pošte na adresu Zagorski vodovod d.o.o.,  Ksavera Šandora
Gjalskog 1, 49210 Zabok

-          na faks broj: 049221326

-          putem e pošte: [1][e-mail adresa] ili
[2][e-mail adresa]

S poštovanjem,

 

Neven Krajačić, struč. spec. oec.

Rukovoditelj odjela

Odjel Odnosi s korisnicima

 

[3]http://www.zagorski-vodovod.hr/gallery/l...

49210 ZABOK, Ksavera Šandora Gjalskog 1

 

T:  049/588-607

F:  049/221-326

W: [4]www.zagorski-vodovod.hr 

 

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org