Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Žumberak

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Predmet: Odgovor na pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender

                  -odgovor dostavlja se –

Poštovana,

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama  upućen dana 21.10.2017.
godine

dostavljamo slijedeće informacije :

-Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori o
materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave službenih
akata,oglasa i  natječaja te drugo ) uz informaciju o predmetu i
vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke plaćen po godinama 
za svaki medij.

Općina Žumberak u 2016. i 2017. godini nije imala sklopljenih ugovora
(popis medija ) o materijalnim uslugama. Te nema niti utrošenih sredstava.

 -Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primili subvencije ili
donacije  iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki
medij 

Općina Žumberak u 2016. i 2017. godini nije davala subvencije medijima .

 

Poštovana  još jednom molimo da primite našu ispriku zbog kašnjenja i ne
dostavljanja podataka u zakonskom roku. Isti E-mali nam je nehotice
promaknuo .

S poštovanjem !

 

 

21.10.2017. u 12:44, Melisa Skender je napisao/la:

Za: Općina Žumberak

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[1][ZPPI #4756 email]

Je li [2][Općina Žumberak e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Žumberak? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
[3]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
[4]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
[5]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

--
--
Općina Žumberak
Kostanjevac 5
10455 Kostanjevac
telefon: 01/6279907
fax: 01/6272186
[6]http://www.zumberak.hr

prikazati citirane dijelove