Financiranje medija u 2021. godini

Zahtjev za pristup informacijama od Branimir Slijepčević za Grad Pula

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Branimir Slijepčević

Za: Grad Pula

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molio bih sljedeće informacije:

- popis medija i drugih pravnih osoba s kojima su tijekom 2021. godine sklopljeni ugovori o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke plaćen za svaki medij i pravnu osobu.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem.

S poštovanjem,

Branimir Slijepčević

S poštovanjem,

Branimir Slijepčević

Eva Barbir, Grad Pula

1 privitaka

  Poštovani, dostavlja se poziv službenika za informiranje za nadopunu
zahtjeva za pristup informacijama

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.

Branimir Slijepčević

Za: Eva Barbir
Poštovana,

nadopunjujem zahtjev:
Branimir Slijepčević, Starih statuta 1 (4.kat, stan br. 12), 52100 Pula

S poštovanjem,

Branimir Slijepčević

hvala, lp.

Eva Barbir
Upravni odjel za lokalnu samoupravu
Forum I/3, 52100 Pula
 +385 52 371 715
[1] [Grad Pula e-mail za zahtjeve]
[2] www.pula.hr

Branimir Slijepčević To Eva Barbir
<[ZPPI #8741 email]> <[e-mail adresa]>,
cc
03.02.2022 15:02 Subject Re: GRAD PULA:
PRISTUP INFORMACIJAMA
 - FINANCIRANJE
MEDIJA U 2021.; poziv
za ispravak
nepotpunog zahtjeva

Za: Eva Barbir

Poštovana,

nadopunjujem zahtjev:

Branimir Slijepčević, Starih statuta 1 (4.kat, stan br. 12), 52100 Pula

S poštovanjem,

Branimir Slijepčević

prikazati citirane dijelove

Branimir Slijepčević

Za: Grad Pula

Poštovana,

nadopunjujem gornji zahtjev i molim da mi dostavite i ove informacije:

- iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge u 2021. godini uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja.

S poštovanjem,

Branimir Slijepčević

Eva Barbir, Grad Pula

1 privitaka

 n/p Branimir Slijepčević

 

Poštovani, u prilogu dostavlja se informacija u vezi financiranja medija i
dr. u 2021. godini

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.

Branimir Slijepčević

Za: Eva Barbir
Poštovana,

hvala na odgovoru, ali smatram da odgovor nije potpun. Naime, u tablici nema niti jednog medija kao ni tvrtki kojima su plaćene usluge za oglašavanje za prosinac mjesec 2021. godine što je vidljivo putem stranice https://transparentno.pula.otvorenigrad....
Stoga vas molim da odgovor nadopunite traženim podacima.

Hvala

S poštovanjem,

Branimir Slijepčević

Branimir Slijepčević

Za: Eva Barbir

Poštovani,

prošlo je 15 dana od podnošenja zahtjeva te vas molim odgovor.

S poštovanjem,

Branimir Slijepčević

Eva Barbir, Grad Pula

17 privitaka

Poštovani,

dana 09.02.2022. godine dostavili ste zahtjev za dopunu informacije o
troškovima po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge u 2021.
godini uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja. Vezano za traženu
dopunu zahtjeva, u prilogu dostavljamo Vam informacije kojima raspolažemo
dostavom kartica uplata po dobavljačima uz naznaku OIB-a te datuma
plaćanja.

Ujedno molimo da vaše upite i podneske dostavljate putem pisarnice Grada
Pule na mail: [e-mail adresa]

 

hvala

s poštovanjem,

službenik za informiranje

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.