Financiranje političkih stranaka

Zahtjev čeka na objašnjenje. Ako ste Stjepan Zlodi, molimo prijavite se kako biste poslati dodatnu poruku kojom dopunjavate vaš zahtjev.

Za: Bjelovarsko-bilogorska županija

Poštovani,

molim vas da mi dostavite informaciju o redovitom financiranju političkih stranaka u Županijskoj skupštini. Koliko stranke dobivaju za svakog člana (ima li razlike između muških i ženskih) u jednoj godini, po kojim kriterijima i u kojim vremenski intervalima?

Koliki je bio taj iznos u prošlom mandatu, da li se je mijenjao i kad je donesena najnovija odluka o financiranju.

S poštovanjem,

Stjepan Zlodi

Romana Pavlović, Bjelovarsko-bilogorska županija

Poštovani,
Sukladno Vašem upitu od dana 4. srpnja 2017., a koji ste podnijeli pozivajući se na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, pozivate se navedeni zahtjev ispraviti sukladno članku 20. Zakona na koji se pozivate.
Naime, Odredbom članka 18. istog Zakona propisan je obvezni sadržaj pisanog zahtjeva.
S obzirom da Vaš zahtjev od 4. srpnja ne sadrži Zakonom propisane obavezne sastavne dijelove, pozivate se na ispravak istog.
S obzirom da ponovno niste ispunili zakonom propisanu Odredbu iz članka 18. pozivate se da istu ispunite.

Članak 18.
(1)
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.
(2)
Ako je
zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
(3)
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
(4)
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
(5)
Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

S poštovanjem,

Romana Pavlović, dipl. novinarka
pomoćnica pročelnika

T: +385 43 221 924
F: +385 43 244 450
M: +385 98 9272 198
E: [Bjelovarsko-bilogorska županija e-mail za zahtjeve]
[e-mail adresa]

Bjelovarsko-bilogorska županija / Bjelovar-bilogora County
Dr. A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Republika Hrvatska / Republic of Croatia
www.bbz.hr

prikazati citirane dijelove