Građevinska dozvola

Zahtjev za pristup informacijama od Zrinka Maček za Grad Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

1. Građevinska dozvola - Klasifikacijska oznaka UP/I-361-03/19-001/1195 (lokacija k.č. br. 1050/8 k.o. Blato, Zagreb)

2. Glavni projekt vezano uz točku 1. ovog zahtjeva

3. Lokacijska dozvola - Klasifikacijska oznaka UP/I-350-05/99-001/141 (lokacija - 1050/8 k.o. Blato i 1050/4 k.o. Blato ZG)

Riječ je o zgradi javne namjene (predškolska ustanova/dječji vrtić kojem je osnivač Grad Zagreb), stoga postoji javni interes, odnosno informacija je od javnog značaja.

S poštovanjem,

Zrinka Maček

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

6 privitaka

Poštovana,

 

sukladno odredbi članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15) propisano je da pisani
zahtjev sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev
podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i
prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno
naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Slijedom navedenog molimo da u roku od 5 dana dopunite svoj zahtjev
navođenjem imena, prezimena i adrese fizičke osobe podnositelja zahtjeva.

 

Molim potvrdu primitka.

 

Lp,

 

 

 

  Senka Domazet, dipl.iur.

[1][IMG]   Ured gradonačelnika

Grad Zagreb   Službenica za informiranje

[2]www.zagreb.hr   T. +38516166088

    A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska
 
[3]Description: [4]Description: [5]Description: [6]Description:
Description: Description: Description: cid:[email protected]
Facebook Twitter YouTube

 

 

References

Visible links
1. http://www.zagreb.hr/
2. http://www.zagreb.hr/
3. https://www.facebook.com/zagreb.hr/
4. https://twitter.com/wwwzagrebhr?lang=en
5. https://www.youtube.com/user/lbaltin
6. https://www.instagram.com/milanbandic/?h...

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana,

potvrđujem primitak, no molim pojašnjenje.
Iako je člankom 18. stavkom 3., odnosno člankom 29. stavkom 1. ZPPI propisan obvezan sadržaj zahtjeva, preporuka je da se takva informacija omogući podnositelju zahtjeva čak i kada određeni element zahtjeva nedostaje, primjerice adresa fizičke osobe zbog ostvarivanja načela učinkovitosti i ekonomičnosti te olakšavanja pristupa informacijama u posjedu tijela javne vlasti. Inzistiranje u određenim situacijama na formalnosti postupka protivno je spomenutom načelu učinkovitosti i ekonomičnosti. Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Uz to, "Imamo pravo znati" je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti osobnih podatka podnositelja zahtjeva i politici privatnosti ove internetske stranice nije preporučljivo slati kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Nadalje, svi potrebni podaci koji su važni za prepoznavanje tražene informacije su jasno navedeni pa ne vidim smisao Vaše napomene.

Postoji li na traženim informacijama ograničenje ili djelomično ograničenje od pristupa zbog kojih inzistirate na formalnostima kao što je vlastoručno potpisan zahtjev, budući da je elektronička komunikacija izjednačena s pisanim zahtjevom?

S poštovanjem,

Zrinka Maček

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovana,

podatci koji su važni za prepoznavanje tražene informacije su jasni te u tom smislu nije niti traženo da dopunite zahtjev. Isto tako nije traženo da dostavite potpisani zahtjev već da dostavite adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva.

Naime, citiranom zakonskom odredbom propisano je da podnositelj mora navesti adresu prilikom podnošenja zahtjeva. Također, javno je objavljen i donesen od strane Povjerenika za informiranje obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama kojim je također propisano da se navodi adresa podnositelja, a sve obzirom na činjenicu da je isto propisano Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15).

Isto tako upućujemo Vas na mišljenje Povjerenika za informiranje KLASA: 008-08/16-01/177 od 12. prosinca 2016., koje se upravo i odnosi na zahtjeve podnesene putem spomenutog portala, u kojem je između ostalog navedeno "Dakle, podnositelj zahtjeva može poslati zahtjev za pristup informacijama ili zahtjev za ponovnu uporabu informacija elektroničkim putem, budući da je elektronička komunikacija izjednačena sa pisanim zahtjevom, ali zahtjev zato mora sadržavati sve Zakonom propisane elemente kako bi bio potpun. Ukoliko zahtjev ne sadrži sve elemente propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama, tijelo javne vlasti može pozvati podnositelja da zahtjev ispravi u ostavljenom roku. u slučaju da podnositelj ne ispravi zahtjev u ostavljenom roku, tijelo javne vlasti može odbaciti zahtjev rješenjem."

Nadalje, preporuka je da se podnositelji ne pozivaju na dostavu adrese ako se traži informacija koja mora biti javno objavljena na internetskim stranicama sukladno članku 10. Zakona, no Vaš se zahtjev ne odnosi na navedeno.

Svoju adresu ne morate dostaviti putem portala na kojem se ista javno objavljuje.

Lp,

Senka Domazet, dipl.iur.
Ured gradonačelnika
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana,

nema problema, adresa će Vam biti dostavljena.
Vezano uz mišljenje koje ste citirali, dodala bih i sljedeće što se direktno nadovezuje: "Međutim, tijelo javne vlasti svakako treba imati na umu i gore navedene preporuke koje se odnose na olakšavanje postupka ostvarivanja prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, te u određenim situacijama može omogućiti pristup informacijama bez obzira što zahtjev ne sadrži sve Zakonom propisane elemente."
Drugim riječima, radi se o čistoj formalnosti, tim više što sam dostavu informacije tražila elektroničkim putem, na isti način kako je predan i Zahtjev.

S poštovanjem,

Zrinka Maček

Zrinka Maček je ostavio/la bilješku ()

Dopuna zahtjeva s poštanskom adresom poslana 12.7.2021. na mail službenice za informiranje Grada Zagreba, koja je povratno potvrdila primitak.

Zrinka Maček je ostavio/la bilješku ()

S današnjim datumom su odredili produženje roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji za još 15 dana računajući od 27. srpnja 2021.

Zrinka Maček je ostavio/la bilješku ()

Zbog količine i formata dokumentacije (A3), telefonski je sa službenicom za informiranje dogovoreno osobno preuzimanje u Poglavarstvu nakon 16.8.2021. Dokumentacija je spremna, stoga smatram da su rokovi ispoštovani. Skeniranu dokumentaciju ću naknadno ovdje objaviti.

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana,

još jednom zahvaljujem na pruženim informacijama.

Sken tražene dokumentacije nalazi se na sljedećem linku: https://drive.google.com/drive/folders/1...

Ovim putem potvrđujem da je na zahtjev u cjelosti odgovoreno u zakonskom roku.

S poštovanjem,
Zrinka Maček

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Hvala.

Lp,

Senka Domazet, dipl.iur.
Ured gradonačelnika
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove