Za: Gradski prijevoz putnika, Osijek

U skladu sa popisom procesa objavljenim na web stranici Grada Osijeka (https://www.osijek.hr/wp-content/uploads...) i na osnovu Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija za ponovnu uporabu:

1. Molim vas dostavu GTFS datoteka (General Transit Feed Specification) i to sljedeće datoteke:
- agency.txt
- stops.txt
- routes.txt
- trips.txt
- stop_times.txt
- calendar.txt
- calendar_dates.txt
- fare_attributes.txt
- fare_rules.txt
- shapes.txt
- frequencies.txt
- transfers.txt
- feed_info.txt
Iste bih molio da dostavite u digitalnom obliku (kao pojedinačne .txt datoteke ili arhivirane u .zip datoteku) na način da je istima moguće ponovno pristupati u slučaju izmjene/a istih.
U dokumentu popisa procesa je isti naveden kao P03.10.

2. Molio bih i pristup web programskom sučelju za pristup podacima o stanju vozila u stvarnom vremenu i vožnji prema standardu GTFS-RT (General Transit Feed Specification - Real Time). Ukoliko isti podaci nisu dostupni prema standardu GTFS-RT, prihvatljivi su podaci i u drugim oblicima uz prateću tehničku dokumentaciju (npr. SIRI-SX, TRIAS ili drugo).
U dokumentu je isti naveden kao proces P03.11.

Molio bih Vas da odgovorite na zahtjev također putem emaila elektronskim putem na ovu email adresu.

Vrsta ponovne uporabe informacija:
- nekomercijalna, podaci će biti korišteni za izradu mobilne i web aplikacije.

Ukoliko su informacije već javno objavljene na internetu, molim vas da dostavite link na datoteke, odnosno stranicu gdje se linkovi mogu pronaći.

S poštovanjem,
Nedžad Beus

Gradski prijevoz putnika, Osijek

Your mail to 'Pristup.informacijama' with the subject

Zahtjev za pristup informacijama - GTFS za GPP Osijek

Is being held until the list moderator can review it for approval.

The reason it is being held:

Post by non-member to a members-only list

Either the message will get posted to the list, or you will receive
notification of the moderator's decision. If you would like to cancel
this posting, please visit the following URL:

http://gpp-osijek.com/mailman/confirm/pr...

Alumni Stella je ostavio/la bilješku ()

Apeliramo na Gradski prijevoz putnika, Osijek da provjeri postavke svoje elektroničke pošte i ponovi slanje svoje poruke jer ista prvi put nije ispravna isporučena.
Imamo Pravo Znati tim

Za: Gradski prijevoz putnika, Osijek

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Gradski prijevoz putnika, Osijek koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'GTFS za GPP Osijek'. Zahtjev za pristupu informacije je bio poslan 10.01.2023., te budući da nije poslana obavijest o produženju roka za odgovor do 18.01.2023. je rok za odgovor potekao 25.01.2023. Molim Vas za odgovor.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: https://imamopravoznati.org/request/gtfs...

S poštovanjem,

Nedžad Beus

Gradski prijevoz putnika, Osijek

Your mail to 'Pristup.informacijama' with the subject

Po?urnica za Zahtjev za pristup informacijama - GTFS za GPP Osijek

Is being held until the list moderator can review it for approval.

The reason it is being held:

Post by non-member to a members-only list

Either the message will get posted to the list, or you will receive
notification of the moderator's decision. If you would like to cancel
this posting, please visit the following URL:

http://gpp-osijek.com/mailman/confirm/pr...

Administrator Zoran je ostavio/la bilješku ()

U bazi https://tjv.pristupinfo.hr/?search=grads... pronađen novi e-mail. Poruka je ponovno poslana

Gradski prijevoz putnika, Osijek

2 privitaka

Poštovani,

sukladno Vašem Zahtjevu za pristup informacijama od 31.01.2023.god., u prilogu Vam dostavljamo odgovor i Rješenje.

S poštovanjem,

Sanda Jelić Marušić, dipl. iur.
Voditelj odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova
GPP d.o.o.
Cara Hadrijana 1
31000 Osijek
Mobitel: 099/218-1521
e-mail: [Gradski prijevoz putnika, Osijek e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Za: Gradski prijevoz putnika, Osijek

Poštovani,

budući da ste u odbijenici naveli članak 15. stavak 4. točku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, molio bih Vas da tačno navedete koji od faktora navedenih u članku 15. stavku 4. točki 2. je razlog odbijanja zahtjeva, jer isti glasi:
'informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova.'

S poštovanjem,

Nedžad Beus

Gradski prijevoz putnika, Osijek

Poštovani,

kako smo naveli u rješenju, servis koji generira tražene datoteke je financiran preko EU fondova. Aplikacija koju podnositelj zahtjeva namjerava raditi je u izradi od strane tvrtke SHIPSHAPE d.o.o. za usluge, Zagreb i također je financirana iz EU fondova i davanje traženih podataka moglo bi ugroziti proces donošenja iste (članak 15. stavak 4. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama).
Članak 15. stavak 4. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama glasi: "Informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova".
Znači, članak 15. stavak 4. točka 2. Zakona navodi „ugroziti proces donošenja propisa i akata“. Zakon ne definira proces donošenja aplikacije, ali smatramo da u procesu nastajanja aplikacije možemo ugroziti samo donošenje, izradu aplikacije.

S poštovanjem,

Sanda Jelić Marušić, dipl. iur.
Voditelj odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova
GPP d.o.o.
Cara Hadrijana 1
31000 Osijek
Mobitel: 099/218-1521
e-mail: [Gradski prijevoz putnika, Osijek e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Nedžad Beus je ostavio/la bilješku ()

Podnesena žalba povjereniku za informiranje.

Gradski prijevoz putnika, Osijek

1 privitaka

Poštovani,

 

U prilogu dostavljamo Rješenje od 01.03.2023.god., Urbroj:
01-143/2023-SJM, s obzirom na navode Vaše žalbe upućene Povjereniku za
informiranje dana 14.02.2023. god.

 

S poštovanjem,

 

Sanda Jelić Marušić, dipl. iur.

Voditelj odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova

GPP d.o.o.

Cara Hadrijana 1

31000 Osijek

Mobitel: 099/218-1521

e-mail: [1][Gradski prijevoz putnika, Osijek e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
1. mailto:[Gradski prijevoz putnika, Osijek e-mail za zahtjeve]

Nedžad Beus je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti je u PDF-u ostavilo podatak o mojoj adresi, koje je izvorno bilo u žalbi povjereniku 🤦

Dosadašnja komunikacija sa Povjerenikom za informiranje je dostupna ovdje: https://drive.google.com/drive/folders/1...