informacije o radnim skupinama za izradu Zakona o obrtu

Zahtjev za pristup informacijama od Nikola Buković za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Tijelo javne vlasti želi / mora na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem.

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija zahtijevam da mi se dostave informacije vezane uz svaki od sljedećih propisa: Zakon o obrtu (NN 70/93), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (NN 90/96), Zakon o obrtu (NN 143/2013) te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (NN 127/2019).

1) Jesu li prilikom izrade predmetnih zakonskih tekstova osnovane radne skupine zadužene za njihovu pripremu/izradu?

2) Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim informacije o sastavu tih radnih skupina i to konkretno: imena i prezimena članova/ica i nazive tijela/organizacije ispred kojih su imenovani.

3) Postoje li zapisnici ili bilješke sa sjednica/sastanaka radnih skupina?

4) Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim da mi se predmetni zapisnici dostave.

U slučaju da tijelo ne raspolaže sa svim zatraženim informacijama, želim da mi se dostave one koje su dostupne.

S poštovanjem,
Nikola Buković.

Otprema MZOE,

3 privitaka

Poštovani,

dostavljamo Vam dopis u prilogu.

S poštovanjem,

 

 

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo gospodarstva i održivog
razvoja

Pisarnica
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

e-mail:    [2][e-mail adresa]

[3]www.mzoe.hr           

[4]cid:im[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
gospodarstva i održivog razvoja ne prihvaća nikakvu odgovornost za
eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mzoe.hr/