Za: Grad Pazin

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- podatke o isplatama iz gradskog proračuna internetskom portalu Gradonačelnik.hr u 2020. i
2021. godini. Pri tome vas molimo da navedete datum, svrhu i iznos
plaćanja.

S poštovanjem,

Gong

Martina Brajković Mrak, Grad Pazin

2 privitaka

Poštovani,

postupajući po Vašem upitu zaprimljenim putem e-maila dana 12. svibnja
2021. godine sljedećeg sadržaja: „Temeljem Zakona o pravu na pristup
informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email,
dostavite sljedeće informacije: - podatke o isplatama iz gradskog
proračuna internetskom portalu Gradonačelnik.hr u 2020. i 2021. godini.
Pri tome vas molimo da navedete datum, svrhu  i iznos plaćanja.“, u
privitku dostavljamo podatke.

 

S poštovanjem,

 

Martina Brajković Mrak – povjerenica za informiranje
Pročelnica Ureda Grada
==================================
GRAD PAZIN
URED GRADA
Družbe sv. Ćirila i Metoda 10
52000 PAZIN
tel. +385(0)52 635 090
[1][e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org