Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Danijel Jozić, Općina Čađavica

Poštovani,

Sukladno članku 17. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“ broj 25/13), rješavajući po Zahtjevu o pravu na pristup
informacijama od 23. 12. 2020.

godine obavještavamo Vas da Općina Čađavica na svom području nema
punionice za električne automobile, sukladno tome Općina čađavica nije
niti (su)financirala postavljanje punionica

za električne automobile.

Lijep pozdrav,      

Danijel Jozić, službenik za informiranje

sri, 23. pro 2020. u 23:24 Zdenka Radoš
<[1][ZPPI #7665 email]> napisao je:

Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je
(su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne
detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za
punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste
punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo
tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[2][ZPPI #7665 email]

Je li [3][Općina Čađavica e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Čađavica? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:
[4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:
[5]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:
[6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

--
        OPĆINA ČAĐAVICA
            Pročelnik JUO
       Danijel Jozić, mag.iur.
Tel: 033/544-254
Faks: 033/544-172
[broj mobitela]/350-1310

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Općina Čađavica e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...