Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,

ljubazno vas molim dostavu Sudskog registra u obliku pogodnom za ponovnu uporabu u digitalnom obliku.

Ukoliko je moguće, molim dostavu elektornskim putem, npr. upload na cloud, pa dostavite samo link. Ako je potrebno mogu dostaviti upute kako uplodati na JumboMail ili Dropbox (na koji je moguće uplodati fajlove u jednom komadu do veličine 1 GB, odnosno više fajlova gdje svaki može biti najvoše 1 GB).

Opis Sudskog registra dostupan je na poveznici:
https://pravosudje.gov.hr/pravosudni-sus...

Temeljem presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, nema razloga odbijanju zahtjeva za ponovnu uporabu informacija:
http://gong.hr/media/uploads/20170616111...

Također podsjećam da je isti zahtjev već podijela druga osoba putem ImamoPravoZnati.org, i zahtjev je odbijen:
http://imamopravoznati.org/request/sudsk...

Navedeno će reći da je ovaj skup podataka jako tražen te vam molim da razmotrite načine automatske objave ovog skupa podataka (npr. mjesečni dump) putem portala data.gov.hr.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobna adresa]

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,
Želio bih podjetiti o istjeku roka za odgovor na PPI zahtjev za ponovnu uporabu od 16.12.2017.

Ljubazno vas molim potvrdu o primitku ovog emaila.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Kabinet-pristup-informacijama, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo odgovor.

Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte.

S poštovanjem,

Zrinka Oreb
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Ulica grada Vukovara 49
HR – 10000 ZAGREB

Tel:     01 3714-522
Fax:     01 3714-529
e-mail: [e-mail adresa]
web: https://pravosudje.gov.hr

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Kabinet-pristup-informacijama,

Ministarstvo pravosuđa
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Poštovani,
Hvala vam na pozivu za ispravak zahtjeva za ponovnu uporabu od 5.1.2018. za zahtjev za ponovnu uporabu koji sam poslao 16.12.2017.

Podsjećam da Zakon o pravu na pristup informacijama u članku 20. nalaže da će tijelo javne vlasti u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva *bez odgode* pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Poslali ste poziv za ispravak nakon isteka roka za rješavanje zahtjeva (15 dana), a ne kako je propisano zakonom "bez odgode". Stoga molim vas pridržavanje rokova u odgovoru na zahtjev za ponovnu uporabu informacijam koji dostavljam u ispravljenom obliku.

Napominjem da zahtjev podnosim kao fizička osoba iz potpisa emaila i ista osoba navedena u FROM (od pošiljatelja) ove elektronske pošte.

Napominjen da izvornim zahtjevom od 16.12.2017. nisam tražio dostavu cijelog sustava registra kako ste naveli u vašem pozivu za ispravak! Tražene su infomacije a ne informacijski sustav (samo zato što u nazivu funkcije ima riječ "informacijskog" ne znači da je pokriven ZPPI-om). Sukladno članku 5. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama: "Informacija" je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

*** Ispravak zahtjeva za ponovnu uporabu ***

ljubazno vas molim dostavu sudskog registra u obliku pogodnom za
ponovnu uporabu u digitalnom obliku.

Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije:
Informacija koja se želi ponovno upotrijebiti:
- traži se sudski registar, odnosno informacije pohranjene u bazi podataka aplikativnog sustava sudskog registra
- tražene informacije uključuju javni sadržaj sudskog registra
- javni sadržaj registra znači "vjerodostojne i ažurne podatke i isprave o subjektima upisa" bez osobnih podataka poput adresa stanovanja (vidi objašnjenje ispod)
- javni sadržaj podrazumijeva javne podatke objavljene na internetskoj domeni sudreg.pravosudje.hr
- "vjerodostojne i ažurne podatke" podrazumijeva one podatke koje su dostupni u vrijeme izvoza podataka i nikako ne podrazumijeva trajno ažuriranje (vidi prijedlog za periodičnu objavu exporta na data.gov.hr niže)
- odnosno dostavu onih vrsta informacija koje ste dostavili GONG-u a sukladno odluci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Objašnjenje za isključivanje osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka:
Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti (objavljeno 28.09.2016.):
"Prilikom odlučivanja o zahtjevu za pristup informacijama službenik
za informiranje mora uzeti u obzir zakonsku odredbu koja propisuje
da ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe
ograničenju preostali dijelovi informacije trebaju se učiniti
dostupnim. Dijelove koji se trebaju uskratiti treba prekriti
(zacrniti ili na drugi način učiniti nedostupnim) pri čemu postoji
obveza donošenja rješenja o djelomičnom odbijanju zahtjeva za
pristup informacijama."
Slijedom navedenog, podnositelj zahtjeva nije dužan davati specifične mjere odnosno upute koje se tiču osobnih podataka već ih je tijelo dužno riješiti slijedom gore navedene upute...

Svrha u koju se želi ponovno upotrijebiti informacija:
nekomercijalno

Način na koji želim primiti sadržaj informacije:
Ukoliko je moguće, molim dostavu elektornskim putem, npr. upload na
cloud, pa dostavite samo link. Ako je potrebno mogu dostaviti upute
kako uplodati na JumboMail ili Dropbox (na koji je moguće uplodati
fajlove u jednom komadu do veličine 1 GB, odnosno više fajlova gdje
svaki može biti najvoše 1 GB).

Poštanska adresa stanovanja podnositelja je već dostavljena s prvim zahtjevom pa nema potrebe da se dostavlja u ispravku jer se ne mijenja.

Opis sudskog registra dostupan je na poveznici:
https://pravosudje.gov.hr/pravosudni-sus...
Sudski registar je aplikativni sustav koji sadrži vjerodostojne i ažurne podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan onim zakonima koji uređuju ustroj i djelovanje određene pravne osobe, a vode ga trgovački sudovi.
Sudski registar je javna knjiga koja sadrži vjerodostojne i ažurne podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan onim zakonima koji uređuju ustroj i djelovanje određene osobe a vode ga trgovački sudovi.

Temeljem presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, nema
razloga odbijanju zahtjeva za ponovnu uporabu informacija:
http://gong.hr/media/uploads/20170616111...

Također podsjećam da je isti zahtjev već podijela druga osoba putem
Imamo pravo znati, i zahtjev je odbijen:
http://imamopravoznati.org/request/sudsk...

Navedeno će reći da je ovaj skup podataka jako tražen te vam molim
da razmotrite načine automatske objave ovog skupa podataka (npr.
mjesečni dump) putem portala data.gov.hr. Želim vam čestitati na vrlo dobroj odluci da u roku tri do četiri mjeseca podatke objavite na data.gov.hr. Također podsjećam da je rok za odgovor na ovaj zahtjev 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, te vas molim dostavu traženih informacija u zakonskom roku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Kabinet-pristup-informacijama

Postovani,

Nize detaljnije specificiram informacije iz registra "Sudski registar" koje je potrebno exportati i dostaviti kao odgovor na ovaj zahtjev u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu (svrhu uporabe i ostale detalji su navedeni u emailu od 7.1.12018):

1. Svi osnovni podaci o pravnom subjektu

2. Osobe ovlaštene za zastupanje – kao i vrijeme trajanja ovlaštenja (ovo nam treba i pregled kroz vrijeme – tko je od kada do kada bio) – ima i prezime osobe i OIB

3. Članovi uprave – kroz vrijeme – tko; kada i funkcija

4. Nadzorni odbor – kroz vrijeme – tko; kada i funkcija

5. Statut i izmjene statuta (djelatnosti)

6. Temeljni kapital i izmjene temeljnog kapitala

7. Pripojeni pravni subjekti

8. Podaci o podružnicama

Nadam se da sam u zadnja 2 emaila (danasnjim - 8.1.2017. i jucerasnjim - 7.1.2018.) udovoljio na vas poziv za dopunu zahtjeva za ponovnu uporabu informacija od 5.1.2018, za zahtjev dostavljen izvorno 16.12.2017.

Ljubazno vas molim potvrdu da je zahtjev uredno zaprimljen.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka Povjerenici za informiranje jer TJV nije odgovorilo u zakonski propisanom roku nakon ispravka zahtjeva za ponovnu uporabu informacija od 8.1.2018.

Kabinet-pristup-informacijama, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,
nastavno na Vaš zahtjev za ponovnu uporabu informacijama, u privitku dostavljamo odgovor.

Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte.

S poštovanjem,

Zrinka Oreb
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Ulica grada Vukovara 49
HR – 10000 ZAGREB

Tel:     01 3714-522
Fax:     01 3714-529
e-mail: [e-mail adresa]
web: https://pravosudje.gov.hr

prikazati citirane dijelove

Tanja Magdić Ukalović, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,

 

Tražene podatke možete preuzeti preko sljedeće poveznice
[1]https://mprh-my.sharepoint.com/:u:/g/per...
 .

Također, ako trebate upute u vezi strukture podataka slobodno mi se
javite.

 

Molim potvrdu kad preuzimanje bude izvršeno.

 

Srdačan pozdrav,

 

Tanja Magdić Ukalović

Voditeljica Odjela/Head of Department

 

REPUBLIKA HRVATSKA/REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA/MINISTRY OF JUSTICE

UPRAVA ZA STRATEŠKI RAZVOJ, INFORMATIZACIJU I KAPITALNA ULAGANJA U
PRAVOSUĐU/

DIRECTORATE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT, INFORMATIZATION AND CAPITAL
INVESTMENTS IN THE JUDICIARY

Sektor za informatizaciju/Sector for IT

Ulica grada Vukovara 49

HR-10000 Zagreb

 

Tel:           +385 1 3714 017

Fax:          +385 1 3714 070

E-pošta:   [2][e-mail adresa]

Web:        [3]https://pravosudje.gov.hr

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

RAR ~200 MB (password protected) uplodan na https://app.box.com/s/xe916g3gc23wt2wbhg...

Miroslav Schlossberg

Za: Tanja Magdić Ukalović

Poštovana,
Hvala vam na odgovoru i dostavljenim podacima.

Budem vas kontaktirao ako cu trebati pojasnjenje strukture podataka.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Tanja Magdić Ukalović

Poštovana,
RAR fajl koji ste poslali u linku je zaštićen lozinkom.

Molim vas nadopunu informacija (dostava lozinke koja otključava fajl) s obzirom da ne mogu pristupiti podacima koje ste poslali.

Također vas molim da dostavite, može i elektrosnkim putem, i rješenje, jer je ZPPI-om propisano da se kod davanja informacija za ponovnu uporabu izdaje rješenje i citiram iz čl.29, st.2. t.2. "Rješenje obvezno sadrži vrstu dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe". Ujedno podsjećam na čl. 31. st.1 koji citiram "Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu". Te podsjećam da je sukladno istom članku stavak 5, donešen pravilnik o otvorenim dozvolama u RH, više na linku NN: Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...

Pravilnikom se propisuje korištenje nacionalne otvorene dozvole (OD) za pružanje informacija za ponovnu uporabu odnosno otvorene podatke. Iznimno, moguće je kreirati vlastitu dozvolu odnosno koristiti međunarodne standardne licence. Otvorena dozvola može se preuzeti na http://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Tanja Magdić Ukalović, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,

Lozinka je uklonjena te možete preuzeti datoteku na sljedećoj poveznici https://mprh-my.sharepoint.com/:f:/g/per...
Poveznica će bit dostupna sljedećih 14 dana.
Vezano za ostalo što tražite javit će vam se nadležni.

Srdačan pozdrav,

Tanja Magdić Ukalović

prikazati citirane dijelove

Dejan Gambin je ostavio/la bilješku ()

Poštovana,

Najljepša hvala na ispravku. Međutim, navedeni link pokazuje praznu mapu iz koje se ništa ne može preuzeti

Srdačan pozdrav

Dejan Gambin

Miroslav Schlossberg

Za: Tanja Magdić Ukalović

Poštovana,
Datoteka na linku "SUDREG EXPORT.zip" ima 22 bajta i ne moze se otvoriti/raspakirati.

Ljubazno vas molim dostavu lozinke od fajla koji ste vec dostavili.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Tanja Magdić Ukalović, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,

Lozinka je karmaScorpion311

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Oracle dmp pretvoren u CSV i sve tablice su uplodane na:
https://app.box.com/s/luvjv1spu1u78u2o7b...

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

API SUDSKOG REGISTRA
Ministarstvo pravosuđa objavilo API sudskog registra
http://www.gong.hr/hr/dobra-vladavina/an...

API sudskog registra nalazi se na poveznici: https://sudreg-podaci.pravosudje.hr/

Kabinet-pristup-informacijama, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

3 privitaka

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za ponovnu uporabu informacija, u privitku
dostavljamo obavijest.

Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte.

S poštovanjem,

Zrinka Oreb

Službenica za informiranje

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Ulica grada Vukovara 49

HR – 10000 ZAGREB

 

Tel:     01 3714-522

Fax:     01 3714-529

e-mail: [1][e-mail adresa]

web: [2]https://pravosudje.gov.hr

 

From: Povjerenik za informiranje - Pisarnica <[e-mail adresa]>
Sent: Thursday, July 19, 2018 10:55 AM
To: MPRH-pisarnica <[e-mail adresa]>
Cc: Kabinet-pristup-informacijama <[Ministarstvo pravosuđa, Zagreb e-mail za zahtjeve]>;
[e-mail adresa]
Subject: 008-03/18-01/31

 

 

 

Poštovani,

 

U privitku Vam dostavljam požurnicu Povjerenice za informiranje te Vas
molim potvrdu primitka ovog e-maila.

 

Lijep pozdrav!

 

Pisarnica

[3]logo

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19

10000 Zagreb, Hrvatska

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[e-mail adresa]
2. https://pravosudje.gov.hr/
3. http://www.pristupinfo.hr/

Miroslav Schlossberg

Za: Kabinet-pristup-informacijama

Potvrđujem primitak vaše obavijesti od 26.7.2018.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org