Sudski Registar trgovačkih društava (otvaranje baze podataka)

Lana Podgoršek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Ministarstvo pravosuđa

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) Sudski registar trgovačkih društava.

Također želim vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,

Lana Podgoršek

Lana Podgoršek

Poštovani,

podsjećam na rok za odgovor na zahtjev koji je 15 dana, molim Vas traženu informaciju.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Kabinet-pristup-informacijama, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

Nastavno na Vaš zahtjev, u privitku dostavljam obavijest. Ljubazno Vas molim potvrdu primitka ovog e-maila.

Marina Akalović
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
KABINET MINISTRA
Ulica grada Vukovara 49
HR-10 000 ZAGREB

Tel: +385 1 3714 552
Fax: +385 1 3714 507
e-pošta: [Ministarstvo pravosuđa e-mail za zahtjeve]
Web: https://pravosudje.gov.hr/

prikazati citirane dijelove

Lana Podgoršek

Poštovana,

potvrđujem primitak odgovora.

Sukladno članku 10. stavku 1.5 Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 85/15) tijela javne vlasti obvezna su na
internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno
čitljivom obliku objavljivati: registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe; što na dostavljenom linku u odgovoru nije ispunjeno u cijelosti.

Sukladno članku 5. stavku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 85/15) »Strojno čitljiv oblik« je oblik datoteke strukturiran tako da ga programska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne podatke i njihovu unutarnju strukturu; Dakle informaciju je potrebno objaviti u jednom od sljedećih mogućih formata: XML, HTML, CSV, TSV, JSON i sl.

Prema mjeri 3.3. akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje centralnog državnog repozitorija za podatke i objavu podataka za ponovno korištenje na portalu data.gov.hr obvezni ste objaviti traženu bazu podataka na Portalu otvorenih podataka.

Na temelju navedenog molim Vas dostavite u elektronskom i strojno čitljivom obliku traženu informaciju.

Također Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Također sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 85/15, čl. 21, st. 1 ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Lana Podgoršek

Poštovana

Ljubazno Vas molim potvrdu primitka e-maila poslanog 21.11.2015.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Lana Podgoršek je ostavio/la bilješku ()

Predstavka poslana Povjerenici

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Isti zahtjev za ponovnu uporabu informacija poslao je GONG 2013. godine a od Ministarstva pravosudja zaprimili su rjesenje o odbijanju pristupa informacijama.
GONG se zalio Povjereniku za informiranje nakon cega je Povjerenik donio Rjesenje UP/II-008-07/13-01/98.
Rješenjem Povjerenice za informianje poništeno je rješenje Ministarstva pravosuđa kojim je odbijen zahtjev za pristup i ponovnu uporabu informacija udruge GONG kojim je zatražio dostavu podataka iz sudskog registra u strojno čitljivom obliku te je omogućen djelomičan pristup zatraženim informacijama.
Vise detalja:
http://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1...

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Novi odgovoren zahtjev na linku: http://imamopravoznati.org/request/sudsk...