Troškovi provedbe arhitektonsko urbanističkog natječaja

Suzana Dobrić Žaja je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Suzana Dobrić Žaja

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
molim da mi dostavite podatke o troškovima (ukupan iznos i troškovi po stavkama, npr. izrada programa, općih uvjeta, nagrade, obeštećenja, honorari ocjenjivačkog suda, tehničke komisije itd.) za pripremu i provođenje oba urbanističko arhitektonska natječaja za izgradnju crkve i uređenje parka na Trnjanskoj Savici. Prvi natječaj bio je 2005. godine, a drugi 2013. godine.

Također molim Vas sljedeće dokumente vezano uz natječaj 2005.:
1. opće uvjete natječaja
2. natječajni program
3. objavu rezultata natječaja

S poštovanjem,

Suzana Dobrić Žaja

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

1 privitaka

Poštovana gospođo Dobrić Žaja,,

nastavno na Vaš zahtjev (u privitku), a temeljem čl. 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) pisani zahtjev mora sadržavati ime i prezime i adresu fizičke osobe – podnositelja zahtjeva.
Pozivamo Vas da, sukladno čl. 20. st.2. Zakona, u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog poziva za ispravak, dostavom adrese, ispravite Vaš zahtjev. U protivnome isti će biti odbačen.

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Suzana Dobrić Žaja je ostavio/la bilješku ()

Od strane Grada Zagrebe zatražena puna adresa. Traženi podaci dostavljeni s privatnog maila.

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Draga Suzana,

Dobro ste postupili, to je ujedno proces koji inace preporucamo nasim korisnicima (nize sam stavio cijelu preporuku). Budite slobodni inzistirati dostavu elektronskim putem na adresu iz izvornog zahtjeva jer ce Grad Zagreb zasigurno manevrirati i dostaviti ili postanski ili na vasu privatnu email adresu kako bi izbjegli javnu objavu trazenih informacija.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti u smislu:

"Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti a u naslovu emaila navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu email adresu ili čak na kućnu adresu da izbjegnu javnu objavu informacija koje ste zatražili. Možete odgovoriti i inzistirati da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor (imamopravoznati.org adresa) jer je tako propisano ZPPI-om.

Zelimo vam uspjeh u rjesavanju zahtjeva!

Suzana Dobrić Žaja

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Klasa 008-02/16-002/352, ur.broj 15-16-1 od 20.10.2016.
Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostavila sam odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

Suzana Dobrić Žaja

Suzana Dobrić Žaja je ostavio/la bilješku ()

Od Grada na privatnu adresu stigao mail slijedećeg sadržaja:

Poštovana gospođo Dobrić Žaja,
s obzirom da se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti, a temeljem čl. 22. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji produžuje se za 15 dana, računajući od dana kada je ovo tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji.

S poštovanjem,
Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

Suzana Dobrić Žaja

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Na Vaš zahtjev s privatne email adrese dostavila sam svoju kućnu adresu koju ste zatražili. Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj inicijalni zahtjev. Stoga Vas molim da mi ubuduće odgovarate elektronskim putem (na adresu @imamopravoznati.org), te da prije dostavljanja odgovora sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka uklonite moje osobne podatke (npr. kućna adresa).

S poštovanjem,

Suzana Dobrić Žaja

Suzana Dobrić Žaja je ostavio/la bilješku ()

Traženi dokument dostavljen je na privatnu e-mail adresu 14. 11. 2016. godine. Prilažem link na dokument:

https://drive.google.com/file/d/0B6oltrL...