Ulaganje u poljoprivrdu

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Babina Greda
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016 i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

1 privitaka

poštovani,
 u skladu sa Vašim zahtjevom za pristup informacijama odgovaramo kako
slijedi.
U prilogu se nalaze dokumenti koje posjedujemo u skladu sa Vašim
zahtjevom.
s poštovanjem
Osoba zadužena za ostvarivanje prava na pristup informacijama:
Boris bauković, mag.eoc.