Uvid u uporabnu dozvolu kuće k. č. zgr. 1498 KO Komiža

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Poštovana/i, kao stranka u postupku i međašnik, htio bih dobiti na uvid uporabnu dozvolu kuće k. č. zgr. 1498 KO Komiža.

Molim da mi se ista dostavi elektronskim putem.

S poštovanjem,

Stjepan Tafra

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

sukladno članku 1. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15)(dalje: Zakon) određeno je da se odredbe Zakona ne primjenjuju na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupka utvrđena propisom.

S obzirom da u svom zahtjevu navodite kako ste stranka u postupku, Vaš je zahtjev sukladno članku 21. stavku 1. Zakona ustupljen Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje - Ispostava Vis na daljnje nadležno postupanje, budući da tražene informacije Ministarstvo ne posjeduje već iste spadaju u nadležnost predmetnog ureda.

Dopis MGIPU KLASA: 008-01/19-01/176, URBROJ: 531-08-19-2 od 31. prosinca 2019. godine dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem,
Valentina Vincek

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org