Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Lana Podgoršek

Za: Grad Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Gordana Dugorepec, Grad Zabok

4 privitaka

                             

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

                        Ured Grada

 

KLASA:363-02/16-01/03

URBROJ: 2197/01-03/2-16-2

Zabok, 15. lipnja 2016.

                                                                             
               Gđa Lana Podgoršek

                   
                                                                         
 [1][ZPPI #1812 email]

 

Predmet: Informacija o  aktu koji propisuje uvjete

                 za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu-
dostavlja se

 

Poštovana,

 

temeljem  Vašem zahtjevu za pristup informaciji od 10. lipnja 2016. kojim
tražite dokument koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične
zabavljače u gradu  Zaboku u privitku Vam dostavljamo Odluku o porezima
Grada Zaboka kojom je u čl. 21. točki 6. za postavu zabavne  radnje,
promocija i sl. ( što uključuje i ulične zabavljače) utvrđena naknada za
korištenje javne površine. Predmetnu odluku možete preuzeti i s poveznice:

           
[2]http://www.zabok.hr/documents/Vazniji_ak...

Do sada nije izdano  niti jedno rješenje nekom uličnom zabavljaču, jer
takvih zahtjeva nije do sada niti bilo.

S poštovanjem,

                                                                      
                                           SLUŽBENIK ZA
INFORMIRANJE                                                                        
                       
                                                                      
              Gordana Dugorepec, dipl. polit.

 

DOSTAVITI:

1.      Naslovu

2.      Pismohrana.

 

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #1812 email]
2. http://www.zabok.hr/documents/Vazniji_ak...