Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola dr. Ante Starčevića, Zagreb

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Jagoda Bulat, Osnovna škola dr. Ante Starčevića, Zagreb

1 privitaka

          Poštovani odgovaramo na Vaš elektronički zahtjev za pravo na
pristup informacijama vezano uz Vijeće roditelja:

 

1-      Na WEB stranici škole objavljen je godišnji plan i program rada
škole za školsku godinu 2017/2018.  te je u sklopu godišnjeg plana i
programa objavljen sastav Vijeća roditelja za školsku godinu 2017/2018.

2-      Iz navedenog je razvidno tko je predsjednik i zamjenik te kada je
konstituirano Vijeće roditelja.

3-      Vijeće roditelja ustrojava se za svaku školsku godinu na početku
godine tj. mora biti konstituirano do 30. rujna tekuće godine.

4-      Za školsku godinu 2018/19. bit će konstituirano tek u rujnu 2018.
godine.

5-      Dalje, vezano uz pravo na pristup informacijama molimo da na
propisanom obrascu koji Vam šaljem u privitku dostavite informaciju koju
tražite.

6-      Pod napomenom u obrascu vidljivo je da tijelo javne ovlasti ima
pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u
svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

7-      Kada dobijemo upit za pružanje prava pristupa informacijama koje
tražite na propisanom obrascu  za pristup informacijama i  potpisane od
tražitelja informacija dobit ćete odgovor  u zakonskom roku

 

 

         Tajnica škole

 

         Jagoda Bulat, službenica za informiranje

 

          Ravnatelj škole

         Nikica Mihaljević, prof.

 

Sent request to Osnovna škola dr. Ante Starčevića, Zagreb again.

Za: Osnovna škola dr. Ante Starčevića, Zagreb

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) --> ako postoji, potrebno je dostaviti presliku u digitalnom obliku
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Tražili ste dodatne informacije vezane uz zahtjev, stoga niže dostavljam pojašnjenja:
a) sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI), podnositelj zahtjeva nije dužan dostavljati razloge, svrhe niti objašnjenja zašto traži informacije
b) zahtjev ponosim ja osobno kao fizička osoba
c) sukladno ZPPI-u, podnositelj zahtjeva nije obavezan dostavljati zahtjev za pristup informacijama na obrascu - on je čisto alat koji služi kao pomoć, stoga nije dozvoljeno odbijati zahtjev ako nije dostavljen na obrascu - zahtjev poslan elektronskim putem smatra se pisanim zahtjevom
d) podnositelj zahtjeva nije dužan postpisivati niti ovjeravati pečatom zahtjev
e) "uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, kada već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći" - citat iz publikacije Povjerenika za informiranje "Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama - Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti", dostupan na http://publikacije.imamopravoznati.org/

Ukoliko smatrate da sam nešto pogrešno protumačio ili razumio iz vaše molbe za dopunu zahtjeva, dostavite vaš odgovor u kojem ćete poduprijeti vaše tvrdnje zakonskim aktima i člancima.

Podjećam da je rok za odgovor na zahtjev 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Jagoda Bulat, Osnovna škola dr. Ante Starčevića, Zagreb

3 privitaka

Poštovani,

U prilogu Vam šaljem tražene informacije.

S poštovanjem!

zam. Slavica Šekerija

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org