Centar za vozila Hrvatske, Zagreb

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Trgovačka društva and Promet i komunikacije, također poznato kao CVH

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

2 zahtjeva
Poštovani, u cijelosti ostajemo kod prethodnog odgovora. Temeljem odredbe članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne nov...
Poštovani, temeljem Vašeg upita, očitujemo se kako slijedi. Sukladno odredbi članka 296. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne n...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?