1

Razmislite koju informaciju želite tražiti

Pitajte »

2

Mi ćemo poslati vaš zahtjev odgovornim osobama

3

Obavijestit ćemo vas kada je odgovoreno

Hoće li odgovoriti?»

Imate pravo znati

Bilo koja domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo pristupu informacijama sukladno načelu slobodnog pristupa. Informacija koju pruža tijelo javne vlasti mora biti pravovremena, potpuna i točna.

Tweets