Centar za vozila Hrvatske, Zagreb

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Trgovačka društva and Promet i komunikacije, također poznato kao CVH

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

3 zahtjeva
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Zahtjev poslan Centar za vozila Hrvatske, Zagreb od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Centar za vozila Hrvatske, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o materijaln...
Poštovani, u cijelosti ostajemo kod prethodnog odgovora. Temeljem odredbe članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne nov...
Poštovani, temeljem Vašeg upita, očitujemo se kako slijedi. Sukladno odredbi članka 296. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne n...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?