Poštovana gospođo Benčić,   Nastavno na podneseni zahtjev za pristup informacijama, molimo Vas da isti, sukladno odredbi članka 20. stavka 2. Zako...
Poštovani,   Nastavno na Vaš zahtjev za dostavom informacija, očitujemo se kako slijedi:   1.       U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku uč...
Poštovani,   Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, ovim putem Vas obavještavamo kako je isti djelomično usvojen. Slijedom naprijed n...
Poštovani, Nastavno na Vaš zahtjev od 12. prosinca 2017. godine, ovim putem Vas obavještavamo da je isti usvojen. Imajući u vidu naprijed navedeno, u...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a čl. 25. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju...
KLASA: UP/I-351-02/15-34/9 URBROJ: 563-09-1/16-15-2   Zagreb, 29. lipnja 2014.         PREDMET: Krešimir Janach -        zahtjev za p...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?

  

More about this authority

Home page of authority
View FOI email address
Ask us to update FOI email