Bioinstitut, Čakovec

Trgovačka društva, Poljoprivreda, šumarstvo i veterinarstvo and Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za usluge u zdravstvu i veterinarstvu

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Bioinstitut, Čakovec koristeći ovu stranicu.