Brod - Turist, Slavonski Brod

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Turizam

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjev
Broj turista u 2014. godini
Odgovor Brod - Turist, Slavonski Brod prema Josipa Koić dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovana Josipa, Prikupljanje i davanje informacija nije u nadležnosti Brod-Turist d.o.o., negu u nadležnosti Turističke zajednice grada Slavonskog B...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?