Dextra usluge, Prekvršje

Trgovačka društva, Socijalna zaštita, Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.