Dimnjačarsko-uslužni obrt Eko-Dim

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Trgovačka društva and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.