Pošovani!   Dostavljam vam tražene podatke:   1.)Dječji vrtić može zaprimiti 105 djece 2.)Broj prijavljene djece je 105 3.)Broj odgojitelji...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?