Dječji vrtić Brat Sunce, Šibenik

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Javne ustanove and Odgoj, obrazovanje, znanost i sport, također poznato kao DV Brat Sunce

3 zahtjeva
Upis Djeteta
Odgovor Dječji vrtić Brat Sunce, Šibenik prema Petar Čaljkušić dana .

Kašnjenja

This is the mail system at host ls236.t-com.hr. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It...
Kapacitet i popunjenost vrtića
Odgovor Dječji vrtić Brat Sunce, Šibenik prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Klasa: 008-01/17-01/01 Ur.broj: 2181/02-04-2-17-2 Poštovana, Dječji vrtić Brat Sunce u Podstrani osnovala je vjerska zajednica Sestara Franjevki od...
Poštovana, temeljem Vašeg zahtjeva od 26. ožujka 2017. dostavljam tražene podatke za Dječji vrtić BRAT SUNCE-podružnica Zagreb. 1) Kapacitet vrtića:...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?