Dvorac, Valpovo

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za komunalne djelatnosti

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Dvorac, Valpovo prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana, Izvješćujemo Vas da je tvrtka DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo u cijelosti postupila sukladno odredbama Zakona o zaštiti potro...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?