EKO Jankovci, Stari Jankovci

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti i usluge

1 zahtjeva
Poštovana, dostavljamo tražene podatke za poduzeće Eko Jankovci d.o.o., Stari Jankovci, Dr. F. Tuđmana 13 Poštanska adresa za podnošenje prigovora :...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?